Bliv medlem

Cafeen får et lille tilskud til driften fra det offentlige, men vi er afhængige af frivillige bidrag og donationer. Som medlem af Veterancaféen er du med til at afhjælpe nogle af de problemer, udsendelsen har givet veteraner og deres pårørende.

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til:

Reg.nr. 9570 kontonr. 12676506 eller MobilPay 79258

Mailadresse bedes anført, således at kvittering kan sendes.

Årskontingent for enkeltpersoner: Kr. 100,00

Årskontingent for organisationer og foreninger er Kr. 500,00