Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING (Se referat nederst)
Veterancafé Esbjerg indkalder herved til generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 19:00 med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbende år.
3. Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. orientering om budget for den kommende regnskabsperiode.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Indkommende forslag.
7. Valg af kasserer. Erling Lund Juhl er på valg og modtager genvalg.
8. Valg af et bestyrelsesmedlem. Kirsten Andersen er på valg og modtager ikke genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter. Brian Ethelberg blev valgt og modtager genvalg. 1 post vakant.
10. Valg af 2 revisorer Per Andersen og Jørn Rørvang blev valgt, begge modtager genvalg.
11. Valg af 1 revisorsuppleant Jens Chr. Ehmsen blev valgt og modtager genvalg.
12. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden skriftligt i
hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Printversion herunder samt af referat:
Indkaldelse 25.4.2019
Referat af generalforsamling for Veterancafé Esbjerg,